Praktijkinformatie – Apotheek Elinkwijk – Utrecht

Apotheek Elinkwijk

Amsterdamsestraatweg 560 3553EN Utrecht Tel:030-2441504

Praktijkinformatie

Apotheek Elinkwijk

Amsterdamsestraatweg 560
3553 EN Utrecht
tel 030 – 2441504
fax 030 – 2443470

Met deze folder willen wij u graag informeren omtrent een aantal zaken die voor u als patiënt/klant van belang zijn.

Openingstijden

De apotheek is geopend op werkdagen van 8.00 ’s morgens tot 17.30 ’s avonds. Buiten deze normale openingstijden kunt u voor spoedeisende zaken terecht bij de dienstapotheek. Voor gegevens over deze dienstapotheek hebben wij een folder beschikbaar of kunt u ons antwoordapparaat beluisteren.

Inschrijving

Bij inschrijving hebben wij de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer, verzekering, huisarts, verder indien van toepassing: medicijnen die u gebruikt, medicijnen die u niet mag gebruiken, chronische aandoeningen, eventueel zwangerschap en andere relevante gegevens. U bent vrij zelf uw apotheek te kiezen.

Verstrekken van medicijnen, Medicatie­bewaking en Medicatiebegeleiding

Onze dienstverlening aan u omvat niet alleen het afleveren van geneesmiddelen. Wij controleren ook of de medicijnen die de arts u voorschrijft passen bij uw gezondheidstoestand (bijvoorbeeld bij een chronische aandoening, allergie of zwangerschap). Ook controleren wij of de medicijnen die uw huisarts en/of specialisten u voorschrijven met elkaar samen kunnen en of daarbij eventueel speciale voorzorg genomen moet worden. Wij adviseren u ook omtrent het juiste gebruik van de medicijnen en ook over het gebruik van bijzondere toedieningsvormen zoals inhalatiepreparaten bij astma. Indien nodig nemen wij contact op met de voorschrijvende arts voor overleg. Het is vanwege deze medicatiebewaking van belang altijd uw medicijnen bij dezelfde apotheek te halen. Als u tussentijds iets haalt bij een andere apotheek, meldt u ons dat dan. U kunt als u dat wilt een consult aanvragen met een medewerker van ons over uw
medicijnen. Wij beschikken over een spreekkamer waar we voorlichting en advies kunnen geven.

Verkoop medicijnen en andere producten zonder recept

Wij verkopen ook zelfzorgmedicijnen en gezondheids­producten. Wij adviseren u over het gebruik hiervan en geven advies bij kleine kwaaltjes waarvoor u niet direct naar de arts hoeft. Veel gezondheidsproducten (zoals homeopathische middelen) die wij niet op voorraad hebben kunnen wij speciaal voor u bestellen.

Hulpmiddelen

U kunt bij ons ook terecht voor uw medische hulpmidden zoals incontinentieverband en naalden en teststrips bij diabetes. Wij geven u uitleg over het gebruik en adviseren u bij het maken van een keuze.

Bezorgen

Op uw verzoek kunnen geneesmiddelen of hulpmiddelen bij u worden thuisbezorgd. Wij doen dit kosteloos. De bezorging vindt plaats ’s middags na 16.00 uur. Bezorging op andere tijdstippen, bij derden (buren) of door de brievenbus vindt uitsluitend plaats na overleg vooraf.

Herhaalrecepten

Als u herhaalrecepten bij uw huisarts aanvraagt, kunt u de medicatie rechtstreeks bij ons in de apotheek ophalen; u hoeft dan niet eerst naar de arts om het receptbriefje te halen. Ook kunt u bij uw huisarts aangeven dat u de medicijnen door ons wilt laten thuisbezorgen. Als u zeker wilt zijn dat de medicatie wordt bezorgd, kunt u dat het beste rechtsreeks aan ons vragen. Houdt u er rekening mee dat sommige medicijnen speciaal besteld of gemaakt moeten worden en ook dat de arts het aangevraagde recept niet altijd direct doorstuurt. Aangevraagde recepten worden vaak pas een halve werkdag later door de arts aan ons doorgestuurd. Daarom is het van belang dat u herhaalrecepten altijd op tijd aanvraagt dus als u nog voor een paar dagen in huis heeft.

Kosten en betaling

De kosten van uw medicijnen en hulpmiddelen kunnen wij rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren. U hoeft niet eerst aan ons te betalen. Dit geldt echter alleen voor producten die onder de basisverzekering vallen. Als de verzekeraar niet of niet tijdig aan ons uitbetaalt moet u alsnog de kosten zelf aan ons voldoen. Producten die niet vergoed worden of niet in het basispakket vallen moeten in de apotheek contant voldaan worden. Ook als u in een periode zit van verandering van ver­zekering, is rechtstreeks declareren niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als uw nieuwe verzekering nog niet helemaal administratief is afgehandeld. Neemt u daarom altijd geld of pinpas mee. Verder zijn van toepassing de algemene verkoop en betalingsvoorwaarden van onze beroepsorganisatie. U kunt deze bij ons opvragen.

Privacy en Dossiervorming

Om ons beroep goed te kunnen uitoefenen is het noodzakelijk dat wij een dossier over u aanleggen en soms gegevens uitwisselen met derden zoals bijvoorbeeld artsen en verzekeraars. Wij gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Indien dat wel het geval is, verzoeken wij u dat kenbaar te maken. Het gaat hier uitsluitend om voor de beroeps­uitoefening relevante gegevens. Alle apotheek­medewerkers zijn gebonden aan hun beroeps­geheim. Al uw gegevens worden behandeld conform de eisen van de Wet Persoons­registratie en volgens het Privacy­reglement van onze beroepsorganisatie. Wij hebben voor u een folder met meer informatie hierover. U heeft te allen tijde recht op inzage in en afschrift van uw dossier.

Voor meer informatie vindt u hier de folder “Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy(Het inladen van de folder kan enkele ogenblikken duren. Dit is afhankelijk van uw internetsnelheid).

Uitschrijving

Indien u naar een andere apotheek overgaat kunnen wij zorgen voor overdracht van alle relevante gegevens, indien u ons dat vraagt of uw nieuwe apotheek toestemming geeft deze gegevens bij ons op te vragen.

Klacht

Als u een klacht heeft kunt u daarmee altijd bij ons terecht. Wij hebben een klachtenregistratieprocedure en zullen deze klacht dan intern in behandeling nemen en u des­gewenst verder informeren. Om een klacht in behandeling te nemen is het wel nood­zakelijk dat u deze duidelijk en rustig aan ons overbrengt. Als u een keer door boosheid daartoe niet instaat bent, is het een goed idee om er later op terug te komen. Ook heeft u de mogelijkheid de klacht te laten beoordelen door een externe onafhankelijke commissie. Wij kunnen u hierover nadere informatie verstrekken.

Voor meer informatie vindt u hier de folder “klachten over uw apotheek(Het inladen van de folder kan enkele ogenblikken duren. Dit is afhankelijk van uw internetsnelheid).

Rechten en plichten

De rechten en plichten die u als klant/ patiënt heeft ten aanzien van onze apotheek kunt u vinden op de website www.apotheek.nl. Hier staan ook de betalingsvoorwaarden vermeld.

Inzamelen oude geneesmiddelen en gebruikte naalden

Medicijnen die u niet meer nodig heeft of die verlopen zijn kunt u bij ons inleveren. Gebruikte naalden kunt u bij ons inleveren uitsluitend in de daarvoor bestemde naaldencontainers, indien deze op correcte wijze zijn afgesloten. Wij zijn geen inzamelpunt voor chemisch afval, batterijen of aangebroken verpakkingen cosmetica, lege glazen verpakkingen en dergelijke. Medische hulpmiddelen anders dan naalden (bijvoorbeeld verband of catheters) kunt u niet bij ons inleveren.

Wachten

Wij zijn ons ervan bewust dat u soms moet wachten in de apotheek. Dit wachten kan soms langer zijn dan u en ook wij zouden willen. Wij doen onze best onze apotheek zo te organiseren dat deze wachttijd zo beperkt mogelijk is. Door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben kan deze wachttijd soms oplopen. Denkt u hierbij aan onder­bezetting door vakantie of ziekte, grote drukte of doordat sommige recepten gewoon veel tijd vragen, bijvoorbeeld als er overleg met de arts gepleegd moet worden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Zelf kunt u ook de wachttijd beperken door zoveel mogelijk herhaalrecepten pas 1 of 2 dagen na aanvraag in de apotheek op te halen. In de regel staat alles dan klaar en hoeft u niet meer te wachten op het klaarmaken en ook hoeft u dan niet terug te komen indien iets nog gemaakt of besteld moet worden.

Vragen

Indien u over het een en ander vragen heeft, kunt u daarvoor altijd bij ons binnenlopen of telefonisch of via deze website met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers Apotheek Elinkwijk.

Apotheek Elinkwijk
Amsterdamsestraatweg 560
3553 EN Utrecht
tel 030 – 2441504
fax 030 – 2443470